Ansatte Inngang Mottaket Venterommet

Brukerutvalg

Medlemmer

Brukerutvalget ved LRMS består av brukerrepresentanter fra alle fem eierkommuner. Mandal kommune har to representanter, og de andre kommunene har en representant.

Møter og referater

Det skal avholdes to til fire møter i brukerutvalget per år, etter behov. Brukerutvalget vil bli informert om status, og aktuelle saker. Brukerutvalget gis mulighet til å komme med innspill til forbedringer og annet.

folded written paper - freepik.comReferater fra brukerutvalgene

Innspill? Kontakt oss!

Dersom du som bruker av LRMS sine tjeneste har innspill til saker, er det fint om du sender en epost. Denne vil så bli videreformidlet til brukerutvalgets leder. I og med at brukerutvalgets leder skiftes ut over tid, henvises det til det siste referat fra brukerutvalget. Her vil det stå hvem som er brukerutvalgets leder til enhver tid.

sent mail - freepik.comSend oss en epost med dine innspill