Sykepleier med pasient  Sengepost  Venterom

 

Vaksinekontoret i Mandal

Vaksinekontoret i Mandal flyttet fra Helsestasjonen til Lindesnesregionens medisinske senter (legevakten i Mandal) 18. april. Dette er et tilbud om reisevaksine, flåttvaksinering og HPV-vaksine for kvinner født etter 1991. Tilbudet vil bli utvidet etter behov.

Åpningstider

Tirsdager: 8.00 – 17.30, forbeholdt veiledning og 1. dose vaksine
Torsdager: Etter avtale, forbeholdt veiledning og 1. dose vaksine
Mandag - fredag: mulighet for påfyllsdoser

Timebestilling

Mandag - fredag: 9.00 - 14.00

Kontakt

Lindesnesregionens medisinske senter (legevakten i Mandal), telefon 38 27 26 14 eller